Solceller

I Brf Läkeörten finns framtidens energikälla på taket redan från början. Klokt, hållbart och lönsamt. Solceller omvandlar solljus till elenergi och du blir som boende med och bidrar till en hållbar energiproduktion och sänker samtidigt dina elkostnader. I första hand går den producerade elen till att täcka husets momentana elbehov och du kan på så vis ersätta el du köper in med egenproducerad el. Under soliga sommardagar, när solcellerna producerar som bäst, skapas istället ett elöverskott. Detta överskott skickas in på elnätet och vidare till andra hus i området. För detta erhåller du ersättning från ditt elbolag och får dessutom rätt till ett skatteavdrag om 60 öre per såld kWh.

I varje bostad ingår även en elcykel.

  3000 Beräknad elproduktion i kWh/år 

300 Minskade koldioxidutsläpp i kg/år 

3000 Beräknad besparing i kr/år